Paza si Protectie

Încă de la înființare, compania noastră se impune în domeniul securității private prin calitatea serviciilor pe care le oferim, precum și prin receptivitatea pe care o manifestăm la nevoile clienților noștri.

Întodeauna, Data Systems Solutions a demonstrat profesionalism, inițiativă, disciplină și seriozitate, acestea regăsindu-se în calitatea serviciilor pe care le oferim beneficiarilor noștri.

Deoarece, am pornit cu credinţa că este timpul legalităţii şi calităţii în domeniul securităţii private, politica firmei este orientată către găsirea şi promovarea doar a acelor soluţii, care ne permit satisfacerea cerinţelor beneficiarilor de un anumit nivel.

Astfel, în perioada martie 2012 – noiembrie 2013, Data Systems Solutions a asigurat servicii de specialitate pe întreaga perioadă de construire a Parcurilor Eoliene din comuna Gemenele, judeţul Brăila si din comuna Băleni, județul Galați, unde, companii de renume internaţional și-au pus la încercare specialiştii pentru finalizarea cu succes a acestor grandioase proiecte și, nu în ultimul rând, ne-au încredințat în pază utilaje, materiale de construcții și lucruri de o valoare foarte mare.

Ce atribuții pot avea agenții de securitate ?

 • Autorizarea accesului în obiectiv.
 • Intervenţia pentru eliminarea evenimentelor.
 • Menţinerea ordinii în obiectiv.
 • Supravegherea obiectivului în exterior.
 • Desfăşurarea activităţii în echipă.
 • Primirea / predarea serviciului.
 • Utilizarea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare.
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă (NSSM) şi de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI).
 • Sesizează, elimină şi / sau raportează pericolele care apar la locul de muncă.
 • Completarea documentelor operative.
 • Raportarea evenimentelor.
 • Întocmirea raportului sinteză pentru tura încheiată.

Realizează şi alte sarcini sau poate primi delegări temporare de sarcini, în conformitate cu prevederile legale si cu procedurile interne, ori la solicitarea superiorului sau altor persoane stabilite, pentru îndeplinirea normelor de muncă sau sarcinilor reglementate.

Ce sarcini poate avea șeful de obiectiv?

 • Verifica aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.
 • Menţine relaţii de muncă eficace.
 • Pregăteste preluarea în pază / securitate a obiectivelor.
 • Organizeaza activitatea de pază / securitate în cadrul obiectivului.
 • Coordoneaza activitatea personalului de pază / securitate din cadrul obiectivului.
 • Cerceteaza incidentele de pază / securitate din cadrul obiectivului.
 • Menţine capacitatea de acţiune a personalului de pază / securitate din obiectiv.
 • Controleaza activitatea de pază / securitate din obiectiv.
 • Completeaza documentele administrative.
 • Consemnează informaţiile culese în documentele administrative existente la obiectiv cu imparţialitate, în concordanţă cu specificul acestora, conform precizărilor beneficiarului.

Ce obligații prevăzute de legislația în vigoare are personalul de pază?

Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate. (art.47 din Legea 333/2003).

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat (art.48 din Legea 333/2003):

-Sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;

-Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora;

-Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;

-Sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii, sau a altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces verbal pentru luarea acestor masuri;

-Sa incunostiinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii   beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

-In caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili, ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;

-In caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;

-Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre;

-Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;

-Sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;

-Sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;

-Sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;

-Sa nu se prezinte la serviciu sub influienta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului;

-Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta;

-Sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;

În ce situații acționează personalul de pază ?

 • Atac Armat
 • In cazul unui atac armat cu actiune directa
 • In cazul unui atac armat cu luare de ostatici
 • In cazul unui atac armat cu actiune indirecta
 • Incercarea de patrundere frauduloasa in obiectiv sau fortare a accesului in zone interzise
 • Incendiu
 • Calamitati naturale
 • Aparitia unor grupuri turbulente in zona obiectivului
 • Defectiuni ale instalatiilor electrice, tehnice, sanitare si de protectie

Ce condiții trebuie să asigure Beneficiarul ?

 • Cabină pază dotată cu sistem de incălzire;
 • Branșare la rețeaua de curent electric;
 • Acces la spații sanitare;
 • Sursă de apă.